AVG

Niet alleen het opvoeden van je hond maar ook je privacy is bij ons in goede handen!

Hondencentrum Dox respecteert de privacy van haar cursisten.
Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons
beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
Hondencentrum Dox, gevestigd aan het Hallseweg 41 (trainingslocatie Laan naar Eme 101) 6964 AJ te Hall met KvK nummer 86997408 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Anne Kieboom is de functionaris gegevensbescherming van hondencentrum Dox. Zij is te bereiken via woef@hondencentrumdox.nl of telefoonnummer: 0642497075

Wanneer u een zich aanmeld voor een cursus hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook bij informatieaanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsaanvragen en het bezoeken van onze website, verwerken wij gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens van uw hond(en)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hondencentrum Dox bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondencentrum Dox verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hondencentrum Dox gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondencentrum Dox en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht sturen naar woef@hondencentrumdox.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hondencentrum Dox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via woef@hondencentrumdox.nl